Základní informace o Pikomatu

Historie

Korespondenční seminář pod názvem Pikomat vznikl v 80. letech na Slovensku jako soutěž pro žáky základních škol. Postupně se rozšířil i do dalších regionů v Československu, kde si většinou uchoval původní název, v některých regionech však organizátoři název soutěže pozměnili. Sám název ve své původní formě znamená zkratku: Pi - pionýrský, ko - korespondenční, mat - matematický seminář.

Pořadatel

V Praze se rozeběhla soutěž ve školním roce 1987/88. Pořadatelem se stalo ze své iniciativy gymnázium Wilhelma Piecka, později přejmenované na gymnázium Korunní a ještě později po přestěhování do jiné budovy gymnázium Zborovská. V současné době je soutěž pořádána pod záštitou SPŠ sdělovací techniky v Panské.

Průběh soutěže

Soutěž sestává ze zasílání úloh žákům ZŠ, kteří je vyřešené v určeném termínu zašlou zpět. Opravené se opět vrací řešitelům. Takto to probíhá v několika sériích celý školní rok. Každá série obsahuje šest úloh. Sestavuje se průběžný žebříček řešitelů. Na konci každého ročníku jsou nejlepší řešitelé pozváni na několikadenní soustředění, kde se nejen řeší matematické problémy, ale velká pozornost se věnuje společenskému vyžití. Z těchto soustředění si děti odnášejí řadu odborných poznatků, ale také mnoho nových kamarádů.

Aby soutěž byla pro žáky atraktivnější, byly úlohy od čtvrtého ročníku zakomponovány do nějakého příběhu na pokračování.

Podporujeme:

Pikomat na TOPlistu