Průvodní dopisy

Žákům

Milá(ý) kamarádko(de) matematiky!

Právě pro tebe je určen náš matematický korespondenční seminář s názvem PIKOMAT. PIKOMAT je určen především pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků gymnázií. Letos proběhne již 17. ročník. V této soutěži můžeš rozvíjet své logické myšlení, naučíš se správně zapisovat své myšlenky, což Ti může pomoci například při řešení úloh v dalších matematických soutěžích atd.

Zařadíš-li se mezi nejlepší řešitele, budeš pozván(a) na soustředění, které je každoročně pořádáno. Zde se dozvíš mnoho nového, zasoutěžíš si (nejen v matematice), poznáš nové kamarády a zahraješ si hry.

Zadání úloh prvních sérií je přiloženo. Pokud se Ti podaří některou úlohu vyřešit (nemusíš vyřešit všechny), neváhej a zašli své řešení v uvedeném termínu na adresu naší školy.

SPŠ ST
RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
Panská 3
110 00 Praha 1

Na obálku připiš heslo PIKOMAT.

Úlohy budou opraveny a zaslány zpět do Tvé školy spolu se zadáním další série a výsledkovou listinou, abys mohl(a) porovnat své výsledky s ostatními řešiteli. Nenechej se odradit případným neúspěchem v 1. sérii, neboť budou následovat další, ve kterých můžeš uspět mnohem lépe.

Učitelům

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli!

Studenti průmyslové školy v Panské ulici pořádají ve školním roce 2003/2004 již 17. ročník matematického korespondenčního semináře PIKOMAT, který je určen pro žáky 6. - 9. tříd ZŠ a tomu odpovídajících ročníků gymnázií.

Cílem semináře je podpořit zájem dětí o matematiku, vyhledat nové talenty a rozvíjet jejich logické myšlení. Pro nejlepší řešitele je pak každoročně pořádáno závěrečné soustředění, plné zajímavých soutěží a přednášek na různá témata.

Rádi bychom Vás poprosili, abyste žáky seznámili s cílem a podmínkami soutěže PIKOMAT a předali jim první sérii úloh. Dále prosíme, abyste účastníkům soutěže předávali další zásilky, které budou na školu docházet. Budou obsahovat opravené úlohy, výsledkovou listinu a zadání další série. Soutěž bude probíhat celý rok. Případné připomínky a dotazy můžete Vy nebo žáci zasílat na naší adresu

SPŠ ST
RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D.
Panská 3
110 00 Praha 1

Na obálku připište heslo PIKOMAT.

Na spolupráci s vaší školou se teší pořadatelé.

Podporujeme:

Pikomat na TOPlistu