17. ročník

17. ročník, 1. série:
Putování lorda Edwarda

Plavba za pokladem

Když nemocný strýček lorda Edwarda cítil, že se blíží jeho konec, sepsal poslední vůli. Lord Edward, jako jediný příbuzný starého pána, měl zdědit celé jeho jmění. Musel však slíbit, že se vydá na dalekou cestu.

Strýček býval kapitánem na lodi Viktoria a při jedné ze svých posledních plaveb našel starou mapu vedoucí k velkému pirátskému pokladu. Kvůli své nemoci už ale cestu neuskutečnil.

Lord Edward se jako nový kapitán začal připravovat na cestu. Strýčkova Viktoria ještě kotvila v přístavu a lordu Edwardovi stačilo najmout posádku.

1. Úloha:

Když se rozkřiklo, že Edward potřebuje námořníky, přihlásilo se jich jen o něco méně než 1 500. Dvě devítiny tvořili důstojníci, dvě pětiny lodníci, sedminu kuchaři a zbytek byli plavčíci. Přijata z nich byla čtyřicetina důstojníků, osmina lodníků a devítina kuchařů. Zbytek, který tvořila třetina všech přijatých, byli plavčíci. Kolik mužů Edward přijal?

Posádka už byla téměř kompletní. Chyběl jen kormidelník, kterým se měl stát Philip, Edwardův přítel z dětství. Toho ale musel nejprve Edward vykoupit z vězení pro dlužníky.

2. Úloha:

Philip byl právě odsouzen na 12 měsíců a splácení dluhu mu bylo vyměřeno tak, že každý měsíc měl zaplatit polovinu ze zbytku dluhu a 1 libru. Edward chtěl zaplatit celou částku najednou a tím Philipa vykoupit. Soudce však dal za prominutí trestu podmínku, že Edward musí zaplatit takovou částku, která odpovídá stejnému způsobu splácení jen s tím rozdílem, že místo 1 libry navíc zaplatí každý měsíc 2 libry. O kolik liber celkem zaplatil Edward víc oproti skutečnému Philipovu dluhu?

Philip byl tedy vykoupen z vězení. Viktoria byla prohlédnuta a připravena k vyplutí. Námořníci se loučili s rodinami a užívali si poslední dny na pevné zemi. Zbývalo už jen naložit zásoby a mohly se zvednout kotvy. Edward poslal námořníky do skladu, aby vyzvedli bedny s potravinami.

3. Úloha:

Ve skladu už byla téměř tma a nápisy na bednách nebyly vidět. Námořníci věděli jen, že ve skladu je 60 beden, z toho v 16 bednách je sušené maso, v 7 bednách ryby, v 17 bednách brambory, v 11 bednách jablka a v 9 bednách mouka. Měli odnést více beden s masem než s rybami a více beden s bramborami než s jablky. Také chtěli, aby počet beden se sušeným masem nebo bramborami byl aspoň takový jako počet beden s ostatními potravinami. Kolik beden museli námořníci odnést, aby splnili svůj úkol?

Bedny byly přineseny na loď a plavčíci je začali rovnat do skladu. Nejprve však bylo třeba bedny pečlivě zabalit do plátěných plachet.

4. Úloha:

Bedny byly krychlové s délkou hrany 1 m. K dispozici byly jen plachty o rozměrech 3 m x 3 m. Bylo možné zabalit bedny do plachet bez jejich nastavování?

Loď se s velkou slávou vydala na cestu. Vidina pokladu zpočátku námořníky poháněla a byla hlavním tématem jejich rozhovorů. Později se ale posádka začala nudit. Lord Edward, aby udržel dobrou náladu na lodi, uspořádal pro námořníky soutěž. Tomu, kdo splní jeho úkol, slíbil vyplatit vysokou odměnu.

5. Úloha:

Na šachovnici o rozměrech 4 x 8 polí stál kůň. Bylo třeba s ním uskutečnit 32 tahů tak, aby se posledním tahem vrátil tam, kde začal. Nikomu z posádky se to na první pokus nepodařilo. Bylo vůbec možné splnit tento úkol?

Plavba dlouho probíhala bez problémů, čtyřicátý den plavby se však na moři rozpoutala bouře, která způsobila značné škody. Dva stěžně musely být podepřeny, aby se nepřelomily. Také na pravoboku vznikla velká prasklina a trvalo celý den, než se to námořníkům podařilo opravit. Nejvíce ale utrpěla hlavní plachta, která se na mnoha místech roztrhla.

6. Úloha:

Na vyspravení potrhané plachty bylo třeba beze zbytku rozřezat jinou plachtu na nejvýše osm záplat. Náhradní plachta byla čtvercová a všechny záplaty měly mít tvar ostroúhlých trojúhelníků. Jak se tedy musela náhradní plachta rozřezat?

Po dvou měsících namáhavé plavby se na obzoru konečně objevil ostrov kapitána Jeffa, na kterém měl být podle mapy uložen poklad. Loď zakotvila nedaleko břehu a na hladinu byl spuštěn člun, do kterého nastoupili Edward, Philip, doktor Dickens, první důstojník Malvin a čtyři veslaři. Nechali naložit také zásoby jídla na dva týdny a vyrazili ke břehu.

Podporujeme:

Pikomat na TOPlistu