22. ročník

22. ročník, 1. série

Úloha 1

Napište třemi pětkami čísla 0, 1, 2, 6 a 11.

Úloha 2

Pan Novák má 8 zaměstnanců. Každý z nich buď mluví jenom pravdu, nebo jenom lže. Pan Novák by chtěl vědět, kteří jeho zaměstnanci mluví pravdu, aby jim mohl zvýšit plat. Poradíte mu, kteří z jeho zaměstnanců jsou ti pravdomluvní? Od každého zaměstnance máme zapsanou jednu větu, kterou řekl:

pan Antoš (A) „C a G buď oba mluví pravdu, nebo oba lžou.“
paní Bechyňová (B) „D a E oba lžou.“
paní Celestýnová (C)    „A a B buď oba mluví pravdu, nebo oba lžou.“
pan Ducháček (D) „Ze zaměstnanců A, G jeden mluví pravdu, jeden lže.“
pan Eustach (E) „A a H mluví oba pravdu.“
paní Fialková (F) „C a H mluví oba pravdu.“
pan Granátový (G) „E a F buď oba mluví pravdu, nebo oba lžou.“
pan Hrabčák (H) „B a D oba lžou.“

(Uvědomte si, že oni mluví pravdu, nebo lžou pořád. Jestliže tedy víme např., že pan X řekl: „Pan Y mluví pravdu.“, může to pro nás (pokud o panu X nic nevíme) znamenat 2 varianty:
Pan X mluví pravdu → řekl pravdu i o panu Y → pan Y také mluví pravdu.
Pan X lže → lhal i o panu Y → pan Y lže.)

Úloha 3

Vybarvěte alespoň 7 políček, pod kterými se v následujícím sudoku skrývá číslo 4. (Sudoku řešte podle standardních pravidel – tedy doplňujte číslice 1 – 9 tak, aby se v žádném řádku, sloupci ani tučně vyznačeném čtverci 3×3 žádná číslice neopakovala.)

Sudoku

Úloha 4

Kolika způsoby můžeme postavit na šachovnici dvě figurky – bílou a černou – tak, aby při hře dáma bílá mohla brát černou? Bílá i černá figurka jsou běžné figurky. Úlohu řešte za předpokladu, že

  • Víme, na které straně šachovnice hraje bílá a na které černá.
  • Nevíme, ne které straně šachovnice hraje bílá a na které černá.

Pozn.: Dáma se hraje pouze na černých políčkách. Běžná figurka znamená, že tato figurka není dáma. (Tedy nemůže skákat o víc políček najednou.)

Úloha 5

Kolika způsoby můžeme na šachovnici rozmístit dvě figurky – bílou a černou – tak, aby se mohly brát navzájem? Víme přitom, na které straně šachovnice hraje bílá a na které černá. Úlohu řešte za předpokladu, že:

  • Obě figurky jsou běžné figurky.
  • Černá je dáma a bílá běžná figurka.
  • Černá je běžná figurka a bílá je dáma.
  • Obě figurky jsou dámy.
  • Obě figurky jsou dámy, nestojí ale na políčkách, která spolu sousedí. (Tj. na čtvercích, které mají společný vrchol.)

Pozn.: Opět hrajeme pouze na černých políčkách šachovnice. Běžná figurka znamená figurku, která není dáma. Nezapomeňte také, že běžná figurka se umí pohybovat pouze dopředu, dáma dopředu i zpátky.

Úloha 6

Seřaďte podle velikosti čísla 329, 1612, 816 a 637.

Řešení

Řešení si můžete prohlédnout po otevření souboru: 221r.pdf (41 kB; pro prohlížení použijte např. Acrobat Reader)

Podporujeme:

Pikomat na TOPlistu